Ovidiu Bişog - ovibis

Sufletul îmi este un abis a cărui profunzime mă înspăimântă uneori că nu o pot descoperi chiar eu însumi...

O carte despre Ioan Paul al II-lea, apostol al milostivirii divine

Este din nou disponibilă, în Librăria online „Presa Bună”, cartea Ioan Paul al II-lea, apostol al milostivirii divine, al cărei coordonator este conf. univ. dr. Ecaterina Hanganu, apărută la Editura „Presa Bună” în octombrie 2011.

Motoul cărţii citează un mic fragment din Micul jurnal al sorei Faustina Kovalska: „Inima mea este copleşită numai cu nerecunoştinţa, cu uitare din partea sufletelor care trăiesc în lume; ele au timp pentru toate, dar nu au timp pentru a veni spre mine şi nici pentru a căuta haruri”.
Coordonatoarea lucrării scoate astfel în evidenţă adevărul şi importanţa milostivirii dumnezeieşti, care a fost şi motivul central al pontificatului fericitului papă Ioan Paul al II-lea.
Cartea a fost realizată în urma conferinţei „Fericitul Ioan Paul al II-lea, apostol al milostivirii divine, şi enciclica «Dives in misericordia»”, organizată de Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti, la 30 august 2011 în aula „Auditorium Maximum” a Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfânta Tereza” din Bucureşti. La această conferinţă au fost invitaţi: pr. prof. univ. dr. Jan Michniak (Cracovia), pr. prof. univ. dr. Tadeusz Rostworowski, SJ (Cracovia) şi conf. univ. dr. Ecaterina Hanganu.
Volumul de faţă este structurat în patru părţi. După introducerea semnată de dr. Ecaterina Hanganu, în care sunt oferite detalii despre cultul Milostivirii Divine, urmează textele conferinţelor susţinute de pr. prof. univ. dr. hab. Jan Michniak, pr. prof. univ. dr. Tadeusz Rostworowski, SJ, şi de coordonatoarea cărţii.
Este expusă importanţa pe care fericitul papă Ioan Paul al II-lea a acordat-o milostivirii dumnezeieşti. Întreaga sa activitate apostolică a fost centrată pe acest motiv, iar învăţătura sa a completat acest cadru al cultului adus milostivirii divine. Papa Ioan Paul al II-lea a fost un mesager neobosit al încrederii neobosite în milostivirea lui Dumnezeu, după modelul sorei Faustina Kovalska.
În finalul acestei cărţi, ca o completare a acestui studiu, coordonatoarea a oferit şi Rugăciunea către milostivirea dumnezeiască, numită şi Coroniţa sau Rozariul milostivirii dumnezeieşti.
(Virgiliu Demşa-Crainicu pentru www.ercis.ro)
* * *
Ioan Paul al II-lea, apostol al milostivirii divine
Ecaterina Hanganu (coord.), Ed. „Presa Bună”, 2011, 14x20 cm, 62 p., 4 lei
* * *
Această carte, în limita stocului disponibil, poate fi procurată prin comandă (cu plata taxelor poştale aferente expedierii):
  • prin poştă: Librăria Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, 26; 700064 - Iaşi;
  • prin fax: 0232/211527;
  • prin telefon: 0232/212003, interior 41: de luni până vineri, între orele 10.00-18.00;
  • prin e-mail: libraria@ercis.ro;
  • prin Internet: www.ercis.ro; www.catholica.ro.
O prezentare a acestei cărţi a fost publicată şi pe situl www.terezine.ro la secţiunea Bibliotecă

0 comentarii: