Ovidiu Bişog - ovibis

Sufletul îmi este un abis a cărui profunzime mă înspăimântă uneori că nu o pot descoperi chiar eu însumi...

Despre muncă şi răsplată... în Biblie

Iob 7,2
După cum sclavul tânjește după umbră și cel tocmit așteaptă plata lui.

Lc 10,7
Rămâneți în casa aceea; mâncați și beți ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa.

Rom 4,4
Dar celui care lucrează salariul nu i se consideră ca dar, ci ca datorie.

1Tim 5,18
Căci spune Scriptura: „Vrednic este lucrătorul de plata sa”.

0 comentarii: