Ovidiu Bişog - ovibis

Sufletul îmi este un abis a cărui profunzime mă înspăimântă uneori că nu o pot descoperi chiar eu însumi...

Casa scării este spațiu public. Fumatul în spațiile publice este interzis!

Muc de ţigară aruncat pe jos
în casa scării într-un bloc din Iaşi
CASA SCĂRII DE LA BLOC ESTE SPAȚIU PUBLIC.
FUMATUL ÎN SPAȚIILE PUBLICE ESTE INTERZIS!

EXTRAS din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Art. 2
m) spațiu public închis se înțelege orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

Art. 3
(1) Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise.

Art. 91
Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea contravențională civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

Art. 10
Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:
a) nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor art. 3 alin. (1) și (11) se sancționează cu amendă contravențională de la 100 lei la 500 lei.

Art. 141
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, cu excepția prevederilor art. 10 lit. a), b) și c), unde constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanți ai poliției locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne.


De reţinut!
CASA SCĂRII  DE LA BLOC ESTE SPAȚIU PUBLIC.

FUMATUL ÎN SPAȚIILE PUBLICE ESTE INTERZIS!

--------------
O versiune pdf a acestui text, format A4, poate fi descărcată de aici: http://bitly.ro/xo

0 comentarii: